Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computational Methods in Science and Technology

Dodatkowy tytuł

PL CMST

Wydawca

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

ISSN

1505-0602

eISSN

2353-9453

URL

http://cmst.eu/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11