Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.3 Nauki o kulturze fizycznej
3.4 Nauki o zdrowiu

Unikatowy identyfikator czasopisma

4237

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

1025-5842

eISSN

1476-8259

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30