Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Copernican Journal of Finance & Accounting

Wydawca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN

2300-1240

eISSN

2300-3065

URL

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/index

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7

Roczniki