Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Current Bioinformatics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
6.2 Informatyka
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

4670

ISSN

1574-8936

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20