Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Dodatkowy tytuł

PL JCEEA

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

ISSN

2300-5130

eISSN

2300-8903

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9