Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Czech Journal of Food Sciences (CJFS)

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

4857

Wydawca

Czech Academy of Agricultural Sciences

ISSN

1212-1800

eISSN

1805-9317

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Roczniki