Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Defect and Diffusion Forum

Poprzedni tytuł

EN Diffusion and Defect Data. Part A : Defect and Diffusion Forum

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

21949

Wydawca

Trans Tech Publications Ltd

ISSN

1662-9507

Uwagi

W "Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów" przy tym tytule czasopisma jest zapisany poprzedni numer ISSN: 1012-0386

Roczniki