Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Diagnostyka

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

21991

Wydawca

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej

ISSN

1641-6414

eISSN

2449-5220

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11

Roczniki