Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Ecotoxicology and Environmental Safety

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
5.7 Nauki prawne
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

5410

ISSN

0147-6513

eISSN

1090-2414

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30