Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

European Journal of Mass Spectrometry

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

6208

ISSN

1469-0667

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20