Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Foundations of Control and Management Sciences

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Institute of Management Engineering, Poznan University of Technology, Adres redakcji: 60-965 Poznan, 11 Strzelecka Street, Tel. +48 61 6653420, Fax +48 61 6653421, Adres e-mail: office_dcsmf@put.poznan.pl

ISSN

1731-2000

Częstotliwość

półrocznik

Katalog

zz2004911941

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1731-2000-foundations_of_control_and_management_sciences?q=00e1f2fc-ed71-4663-b511-e71665f97eee$1&qt=IN_PAGE

Uwagi

Czasopismo nie ukazuje się - ostatni numer 13/2009.