Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games

ISSN

1943-068X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Roczniki