Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

IEEE Transactions on Industrial Electronics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Unikatowy identyfikator czasopisma

7983

ISSN

0278-0046

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

50