Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Image Processing and Communications

Wydawca

De Gruyter

ISSN

1425-140X

eISSN

2300-8709

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9