Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej

ISSN

2083-0157

eISSN

2391-6761

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7