Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Control, Automation and Systems

Wydawca

Inst. Control Robotics & Systems, Korean Inst. Electrical Engineers

ISSN

1598-6446

eISSN

2005-4092

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Roczniki