Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Electrochemical Science

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

8845

ISSN

1452-3981

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25