Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Electronics and Telecommunications

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

8851

Wydawca

Polish Academy of Sciences

ISSN

2081-8491

eISSN

2300-1933

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15