Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal on Artificial Intelligence Tools

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

9474

Wydawca

World Scientific

ISSN

0218-2130

eISSN

1793-6349

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki