Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Wydawca

Zarząd Główny SIMP

ISSN

0368-0827

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7