Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

1001090

Wydawca

Zarząd Główny SIMP

ISSN

0368-0827

Roczniki