Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Applied Physics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
4.1 Nauki leśne
6.1 Astronomia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

ISSN

0021-8979

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35