Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

23827

Wydawca

Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

ISSN

1897-8649

eISSN

2080-2145

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12