Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Cluster Science

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10542

Wydawca

Springer

ISSN

1040-7278

eISSN

1572-8862

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Roczniki