Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Polish CIMAC

Wydawca

Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Gdańsk University of Technology

ISSN

1231-3998

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5

Roczniki