Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Separation Science

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.5 Inżynieria chemiczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

12615

ISSN

1615-9306

eISSN

1615-9314

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30