Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Sound and Vibration

Wydawca

Academic Press Ltd. - Elsevier Science Ltd.

ISSN

0022-460X

eISSN

1095-8568

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35