Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Telecommunications and Information Technology

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

24419

Wydawca

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

ISSN

1509-4553

eISSN

1899-8852

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12