Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of the Royal Society Interface

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.7 Nauki o sztuce
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
5.7 Nauki prawne
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

12998

Wydawca

The Royal Society

ISSN

1742-5689

eISSN

1742-5662

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki