Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

13040

Wydawca

Springer International Publishing

ISSN

1388-6150

eISSN

1588-2926

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25