Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

Wariant tytułu

EN Vistula Scientific Quarterly

Wydawca

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

ISSN

2084-4689

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9