Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Langmuir

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

13449

Wydawca

American Chemical Society

ISSN

0743-7463

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35