Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Machine Dynamics Research

Wydawca

Warsaw University of Technology

ISSN

2080-9948

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14