Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Marketing i Zarządzanie

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ISSN

2450-775X

eISSN

2353-2874

DOI

10.18276/miz

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9