Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

MATEC Web of Conferences

Wydawca

EDP Sciences

Adres

ISSN

2274-7214

eISSN

2261-236X

Indeksowane w

W latach 2017-2018 czasopismo było ujęte w jednej z 5 baz: Scopus, Science CI Expanded, Social Sciences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI

Roczniki