Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Physical Sciences Reviews

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
5.7 Nauki prawne
6.1 Astronomia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

16097

Wydawca

De Gruyter

eISSN

2365-659X

Roczniki