Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Plant and Soil

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

16181

Wydawca

Springer

ISSN

0032-079X

eISSN

1573-5036

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45

Roczniki