Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Polimery

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

16292

Wydawca

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

ISSN

0032-2725

DOI

10.14314/polimery

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15