Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Polish Journal of Chemical Technology

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydawnictwo Uczelniane

ISSN

1509-8117

eISSN

1899-4741

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15