Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Polymer

Dodatkowy tytuł

EN The International Journal for the Science and Technology of Polymers

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

16354

Wydawca

Elsevier B.V.

ISSN

0032-3861

URL

https://www.journals.elsevier.com/polymer

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40