Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Polymer International

Wydawca

Wiley-Blackwell

ISSN

0959-8103

eISSN

1097-0126

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35