Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Polymer Testing

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

16366

Wydawca

Elsevier Science Ltd

ISSN

0142-9418

eISSN

0142-9418

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40