Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

ISSN

1733-2486

eISSN

2543-8190

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14