Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przegląd Komunikacyjny

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

ISSN

0033-2232

eISSN

2544-6037

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8