Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przetwórstwo Tworzyw

Wydawca

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ISSN

1429-0472

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7