Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Rapid Communications in Mass Spectrometry

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

ISSN

0951-4198

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30