Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Research in Logistics & Production

Journal unique ID

1001773

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Address

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Editorship

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Adres redakcji: ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, Adres e-mail: redakcja@research.logistyka-produkcja.pl

ISSN

2083-4942

eISSN

2083-4950

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.research.logistyka-produkcja.pl/

Catalog

xx002169851

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-2083-4942-research_in_logistics__production?q=ee0937ce-8a20-4fed-a3ec-43241404e0ca$1&qt=IN_PAGE

Comments

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja online.

Journal years

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.