Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Research in Logistics & Production

Journal unique ID

1001773

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Address

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Editorship

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Adres redakcji: ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, Adres e-mail: redakcja@research.logistyka-produkcja.pl

ISSN

2083-4942

eISSN

2083-4950

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.research.logistyka-produkcja.pl/

Catalog

xx002169851

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-2083-4942-research_in_logistics__production?q=ee0937ce-8a20-4fed-a3ec-43241404e0ca$1&qt=IN_PAGE

Comments

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja online.

Journal years