Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Rynek Energii

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Wydawca

KAPRINT

ISSN

1425-5960

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11