Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Sylwan

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

19199

Wydawca

Polskie Towarzystwo Leśne

ISSN

0039-7660

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki