Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Technologia i Automatyzacja Montażu

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

ISSN

1230-7661

eISSN

2450-8217

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7