Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Theoretical and Applied Informatics

Wydawca

Polish Academy of Sciences

ISSN

1896-5334

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7